Kotipalveluiden hinta

Veroton hinta (alv 0%)

 • Siivous‑, kodinhoito‑, kodin­hoi­va­pal­ve­lut ma-ke 27,35 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 10,95 € / h
 • Siivous‑, kodinhoito‑, kodin­hoi­va­pal­ve­lut to-pe 28,95 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 11,58 € / h
 • Ikku­na­pe­sut ja kiin­teis­tön­hoi­to­työt 31,37 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 12,55 € / h
 • Ker­ta­sii­vous hin­taan 31,37 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 12,55 € / h

Verolliset hinnat (alv 24%)

 • Siivous‑, kodinhoito‑, kodin­hoi­va­pal­ve­lut ma-ke 33,90 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 13,56 € / h
 • Siivous‑, kodinhoito‑, kodin­hoi­va­pal­ve­lut to-pe 35,90 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 14,36 € / h
 • Ikku­na­pe­sut ja kiin­teis­tön­hoi­to­työt 38,90 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 15,56 € / h
 • Ker­ta­sii­vous hin­taan 38,90 € / h
  • Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen jäl­keen 15,56 € / h

Hin­toi­hin sisäl­tyy tar­vit­ta­vat sii­vousai­neet ja ‑väli­neet.

Siivous‑, kodin­hoi­to- ja kodin­hoi­va­pal­ve­lu­jen siir­ty­mä­ai­ka alkaen 30 min / kertakäynti.

Ikku­nan­pe­sut ja kiin­teis­tön­hoi­to­töi­den siir­ty­mä­ai­ka 1h / kertakäynti.

Mini­mi­las­ku­tusai­ka 2h

Vero­ton Senio­ri­hin­ta (alv 0%)*

* Pal­ve­lut ovat arvon­li­sä­ve­rot­to­mia senio­reil­le tai muil­le, kun toi­min­ta­ky­ky on alen­tu­nut esi­mer­kik­si sai­rau­des­ta, vam­mas­ta tai ikään­ty­mi­ses­tä joh­tuen. Täs­sä voi teh­dä vie­lä 60% koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen. Lisä­tie­to­ja esim.  www.vero.fi

Lau­an­tai 50% ja sun­nun­tai 100% hinnankorotus.

Toi­mis­to­pal­ve­lu­mak­su 6 eur + alv 24% (ker­ta­käyn­nis­tä tai ker­ran kuus­sa, riip­puen sopimuksesta)

Pape­ri­las­ku 4 eur/kpl + alv 24%.

Soita numeroon 050 502 6300

ja keskustellaan lisää miten voimme olla avuksi