Aurinkoisia kotipalveluita

Iloista ja välittävää apua arkeen

Koti­pal­ve­lutHin­nas­to

Apuna arjen askareissa

Aurin­koi­nen Koti­par­tio Oy on koti­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­ja, joka on apu­na ikäih­mi­sen arjes­sa ja kodin kii­reis­sä. Haluam­me tukea asiak­kai­tam­me arjen haas­teis­sa ja tuo­da hyvää miel­tä ja valoa hei­dän päi­vään­sä.

Yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua

Hel­po­tam­me asiak­kai­den arkea tar­joa­mal­la laa­duk­kai­ta ja yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­ty­jä sii­vous- ja kodin­hoi­to­pal­ve­lui­ta. Meil­tä löy­dät aina osaa­van ja läm­pi­män ammat­ti­lai­sen aut­ta­maan kai­ken­lai­sis­sa kodin töis­sä.

Autam­me sinua muun muas­sa kodin sii­vouk­ses­sa, kau­pas­sa­käyn­nis­sä, lem­mik­kien hoi­ta­mi­ses­sa, piha­töis­sä, räys­täi­den puh­dis­tuk­ses­sa, aito­jen leik­kauk­ses­sa ja pie­ni­muo­toi­sis­sa lumi­töis­sä.

Arvomme

Luotettavuus ja asiakkaan huomioon ottaminen sekä kunnioittaminen

 Ammattitaidolla ja sydämellä tehty työ.

Ammattiylpeys

Palvelumme

Kotipalvelu ja kotisiivous senioreille

Arkea helpottava kotisiivous kiireisille

Kaupassakäynti- ja asiointiapu

Vuodevaatteiden pesu ja silitys

Ikkunanpesu

Haravointi, ruohon ja pensaiden leikkuu

Räystäiden ja katon puhdistus sammaleesta

Pienimuotoiset lumityöt

Pienimuotoiset rakennustyöt (terassien ja aitojen rakennustyöt)

Soita numeroon 050 502 6300

ja keskustellaan lisää miten voimme olla avuksi