Aurinkoisia kotipalveluita

Iloista ja välittävää apua arkeen

Koti­pal­ve­lutHin­nas­to

Apuna arjen askareissa

Aurin­koi­nen Koti­par­tio Oy on koti­pal­ve­lui­den asian­tun­ti­ja, joka on apu­na ikäih­mi­sen arjes­sa ja kodin kii­reis­sä. Haluam­me tukea asiak­kai­tam­me arjen haas­teis­sa ja tuo­da hyvää miel­tä ja valoa hei­dän päi­vään­sä.

Yksilöllistä ja henkilökohtaista palvelua

Hel­po­tam­me asiak­kai­den arkea tar­joa­mal­la laa­duk­kai­ta ja yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­ty­jä sii­vous- ja kodin­hoi­to­pal­ve­lui­ta. Meil­tä löy­dät aina osaa­van ja läm­pi­män ammat­ti­lai­sen aut­ta­maan kai­ken­lai­sis­sa kodin töis­sä.

Autam­me sinua muun muas­sa kodin sii­vouk­ses­sa, kau­pas­sa­käyn­nis­sä, lem­mik­kien hoi­ta­mi­ses­sa, piha­töis­sä, räys­täi­den puh­dis­tuk­ses­sa, aito­jen leik­kauk­ses­sa ja pie­ni­muo­toi­sis­sa lumi­töis­sä.

Arvomme

Luotettavuus ja asiakkaan huomioon ottaminen sekä kunnioittaminen

 Ammattitaidolla ja sydämellä tehty työ.

Ammattiylpeys

Palvelumme

Kotipalvelu ja kotisiivous senioreille

Arkea helpottava kotisiivous kiireisille

Kaupassakäynti- ja asiointiapu

Vuodevaatteiden pesu ja silitys

Ikkunanpesu

Ruohonleikkuu ja muut pihatyöt

Soita numeroon 050 502 6300

ja keskustellaan lisää miten voimme olla avuksi